CHÚNG TÔI CÓ PHÒNG

Superior

Phòng Superior mang đến sự tiện nghi hàng đầu với tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố, sàn gỗ, khách lưu trú có thể trải …

  • 2.400.000 VND/R/N

Deluxe

Phòng Deluxe mang đến sự tiện nghi hàng đầu với tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố, sàn gỗ, khách lưu trú có thể trải …

  • 2.600.000 VND/R/N

Premium Deluxe

Phòng Pre-Deluxe mang đến sự tiện nghi hàng đầu với tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố, sàn gỗ, khách lưu trú có thể trải …

  • 2.800.000 VND/R/N

Suite

Phòng Suite mang đến sự tiện nghi hàng đầu với tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố, sàn gỗ, khách lưu trú có thể trải …

  • 3.500.000 VND/R/N

Family Suite

Phòng Family Suite mang đến sự tiện nghi hàng đầu với tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố, sàn gỗ, khách lưu trú có thể …

  • 4.400.000 VND/R/N

Orchids Suite

Phòng Orchids Suite mang đến sự tiện nghi hàng đầu với tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố, sàn gỗ, khách lưu trú có thể …

  • 5.000.000 VND/R/N